Stánok SAS-u sme nakoniec našli v inej hale, ako sme si mysleli :-).