Nevesta sa ukladá do auta a smeruje do kostola na obrad.