Počas kázne som mala niekedy slzy (šťastia) na krajíčku.