Slávnostné prestieranie na mieste svadobnej hostiny.