Tánička pri prijímaní s Peťou v popredí (a tuším aj malou Peťou v pozadí).