Úplne posledný tanec pred koncom svadobnej hostiny.