Ďalšia spoločná foto na nádvorí Pražského hradu :-).