Krátko po začiatku spoločného partnerského života.