Oddych a pohľad na pokračujúcu hrebeňovku z Volovca.